ТЕМА
 
Общи сведения за STM32F103C
Основи на програмирането. Бутон. Потенциометър
Управление на сензор за температура DS18B20. Зумер
Управление на ротационен енкодер
Управление на сензор за измерване на температура и влажност DHT11
Управление на сензор за температура, атм. налягане и надморска височина BMP280
Управление на сензор за температура, влажност, атм. налягане и надморска височина BMЕ280
Управление на ултразвуков сензор за измерване на разстояние HC-SR04
Управление на сензор за отчитане на движението (PIR сензор)
Управление на TM1637 4-digit LED дисплей
Управление на 8x8 Dot LED матрица с драйвер MAX7219
Управление на серво мотор MG90S
Управление на уреди с двуканално реле 220V/10A
Управление на модул за отчитане на време RTC DS3231
Мембранна клавиатура
Управление на правотокови и стъпкови мотори. Драйвери за управление на правотокови мотори DRV883 и DRV8835.
Управление на IR комуникация
Bluetooth комуникация с HC-06
Управление на MPU 9050 - акселерометър, жироскоп и компас
Управление на MPU 6050 - акселерометър и жироскоп
Управление на MMA7455 3-осов акселерометър
Управление на сензор за измерване на температура и влажност DHT22
Управление на 1.3"OLED дисплей (SH1106)
Управление на сензор за температура MCP9808
Управление на 0.95" RGB OLED дисплей WaveShare
Управление на сензори за разпознаване на цвят TCS3200 и TCS34725
Управление на 3-осов магнитометър / компас LIS3MDL
Управление на сензор за влажност и температура Si7021, I2C
Управление на RGB WS2812 светодиод