ТЕМА
Общи сведения за микроконтролерите
Основи на програмирането.Бутон.Потенциометър
Регулатор на напрежение.Сензор за температура DS18B20.Зумер
Ротационен енкодер.RGB светодиод
Сензор за измерване на температура и влажност DHT11
Сензор за температура, атм. налягане и надморска височина BMP280
Ултразвуков сензор за измерване на разстояние HC-SR04
Сензор за отчитане на движението (PIR сензор)
4 цифров 7 сегментен дисплей
Управление на 8x8 Dot LED матрица с драйвер MAX7219
Управление на серво мотор MG90S
Управление на уреди с двуканално реле 220V/10A
Управление на RC522 Rfid модул със Ic Card S50
Real Time Clock DS3231 - модул за отчитане на време
Мембранна клавиатура
Управление на правотокови и стъпкови мотори
InfraRed комуникация
Bluetooth комуникация с HC-06
WiFi комуникация с nRF24L01 WiFi модули