МАТЕРИАЛИ
 
Nextion Editor (софтуер за програмиране на дисплеи NEXTION)
Download
Nextion_beginner (starting library for NEXTION dispaly)
Download
Nextion_master (full final library for NEXTION dispaly)
Download
NeoNextion (library with graphical part for NEXTION dispaly)
Download
Arduino IDE software (софтуер за програмиране на Arduino)
Download
Arduino IDE software (софтуер за програмиране на Arduino)-portable
Download
Energia - софтуер за програмиране на Tiva EK-TM4C123GXL LaunchPad за Windows
Download
Книжка за програмиране на Ардуино
Download
Запознаване с Ардуино
Download
Fritzing - софтуер за създаване на ел. прототипни платки , за Win 32 bit
Download
Fritzing - софтуер за създаване на ел. прототипни платки , за Win 64 bit
Download
Arduino Guide
Download
IntroArduinoBook
Download
Модели на Ардуино базирани микроконтролери
Download
Arduino-MakeUseOf.com
Download
CodeComposeStudio (софт. среда за програмирана на Tiva EK-TM4C123GXL)
Download
TIVA_Stellaris® ICDI Drivers
Download
LaunchPad_MSP432_USB_drivers
Download
LaunchPad_MSP430_USB_drivers
Download
ESP8266Flasher.exe for Win32
Download
ESP8266Flasher.exe for Win64
Download
USB driver for Arduino
Download
Libraries for Energia
Download
Arduino 1.6.11 with ArduBlock
Download
CorelDraw 11
Download
Adobe Photoshop CS 2
Download
Net Framework 3.5 for NEXTION display
Download
MQTTfx client
Download
Raspberry Pi 3 OS
Download
Arduino library to control Maestro Servo Controllers
Download
Windows driver to control Maestro Servo Controllers
Download
Linux driver to control Maestro Servo Controllers
Download
remotexy.pro.401
Download
remotexy.free_4.1.3_apk.plus
Download
Основи на компютърните мрежи
Download
Работа с приложението Sway
Download