Златен медал в дисциплината "Line Follower" с робот "Betino", на националното състезание "Аз инженерът" , София Експо-Център, 2016г.
Сребърен медал в дисциплината "Line Follower" с робот "Betino",на националното състезание "Аз инженерът" , София Експо-Център, 2016г.
Златен медал в дисциплината "Сглобяване на верижен робот Tamiya", на Националното състезание "Аз инженерът" , София Експо-Център, 2016г.
Бронзов медал в дисциплината "Line Follower Enhanced", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Бронзов медал в дисциплината "3D лабиринт", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Бронзов медал в дисциплината "Bluetooth Race", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Сребърен медал в дисциплината "Паралелен слалом", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Златен медал в дисциплината "Паралелен слалом", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Сребърен медал в дисциплината "Line Follower Enhanced", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Златен медал в дисциплината "Line Follower Enhanced", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Златен медал в дисциплината "Free Style", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Златен медал в дисциплината "Line Follower", "Канев-Център" , Русенски университет, 2016г.
Сребърен медал в категорията "Dragster" на националното състезание "SpaceR 2016" , гр.София , 2016г.
Златен медал в категорията "Maze Line Follower" на националното състезание "SpaceR 2016" , гр.София , 2016г.
Златен медал в категорията "Mini sumo" на националното състезание "SpaceR" , гр.София , 2016г.
Бронзов медал в категорията "Maze" на международното състезание RoboChallenge в Букурещ, Румъния, през октомври 2016г.
Златен медал място в дисциплината "Лабиринт по линия" на националното състезание Robo League Bulgaria 2016, София, спечелено от Симеон Балтаджиев.
Сребърен медал в дисциплината "Лабиринт по линия" на националното състезание Robo League Bulgaria 2016, София, спечелено от Йордан Ганев.
Златен медал в дисциплината "Следене на линия" на националното състезание Robo League Bulgaria 2016 , София, спечелено от Йордан Ганев.
Сребърен медал в дисциплината "3D лабиринт", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г., спечелено от Йордан Ганев
Златен медал в дисциплината "Free Style", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г.,спечелено от Йордан Ганев
Бронзов медал в дисциплината "Line Follower", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г., спечелено от Симеон Балтаджиев
Сребърен медал в дисциплината "Line Follower", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г., спечелено от Йордан Ганев
Златен медал в дисциплината "Line Follower", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г., спечелено от Йордан Ганев
Бронзов медал в дисциплината "Паралелен слалом", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г., спечелено от Симеон Балтаджиев
Златен медал в дисциплината "Паралелен слалом", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г., спечелено от Владислав Даскалов
Бронзов медал в дисциплината "2D лабиринт", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г. спечелено от Деница Цанкова
Златен медал в дисциплината "2D лабиринт", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г. , спечелено от Йордан Ганев
Златен медал в дисциплината "Bluetooth Race", "Канев-Център" , Русенски университет, 2017г. , спечелено от Радостин Костадинов
Златен медал в отборното класиране на "Празниците на роботиката и мехатрониката", Канев-Център, 2017
Сребърен медал на Националния конкурс за Младежко техническо творчество, гр.Горна Оряховица, 2017
Златен медал в дисциплината "2D лабиринт" на националното състезание RoboLeague 2017
Сребърен медал на Националния конкурс за Младежко техническо творчество, гр.Горна Оряховица, 2018
Златен медал на Локален турнир NASA SPACE APPS, гр.Русе и класиране на финали на NASA SPACE APPS, САЩ, 2018