Курсът е с хорариум от 60 учебни часа.

Провежда се един ден в седмицата с продължителност 2 учебни часа. Обхваща теоретична постановка за запознаване на обучаемите с микроконтролерите и в частност с TIVA EK-TM4C123GXL, теория на пропорционално – диференциалното управление на процесите. Изучава се принципът на работа на сензор за дистанция HC-SR04, bluetooth и IR комуникация,сензор за близост SHARP GP2Y0A21YK0F,OLED dispaly,LCD display, движение по наклони, работа с жироскоп и акселерометър и други.

Internet of Things

Концепцията „Интернет на нещата“, известна още като machine-to-machine (m2m), също е едно от най-актуалните перспективи днес. Тя е базирана на идеята, че много скоро всички заобикалящи ни устройства, ще са свързани с мрежата – от домашните електроуреди, ключалката на вратата и нашият автомобил, през офисите и производствените линии, до широк набор от транспортни, водоснабдителни, енергийни и други инфраструктури. Това би позволило например нашата кафе машина да ни прави автоматично кафе още щом се събудим, хладилникът сам да следи какви продукти има в него и да поръчва онези от тях, които свършат, гаражът ни да вижда, че пред него е собствената ни кола, разпознавайки номера и да се отваря автоматично, а редица промишлени обекти да работят много по-автоматизирано и поне на теория – по-ефикасно.Курсът е с хорариум от 72 учебни часа.

Провежда се един ден в седмицата с продължителност 3 учебени часа. Обхваща теоретична постановка за запознаване на обучаемите с микроконтролера Arduino NANO. За програмиране на микроконтролерите, Ардуино платформата предоставя интегрирана среда за разработка (IDE), основана на проекта Processing, който включва поддръжка на програмните езици C и C++ . Първото Ардуино е представено през 2005 година. Лидерите на проекта са искали да предоставят изгоден и лесен начин за любителите, учениците и професионалистите да създават устройства, които могат да взаимодействат с тяхната среда чрез сензори и мотори. Обичайни примери за любители включват създаването на прости роботи, термостати и датчици за движение.Курсът е с хорариум от 36 учебни часа.

JavaScript е програмен език, който позволява динамична промяна на поведението на браузъра в рамките на дадена HTML страницата. JavaScript се зарежда, интерпретира и изпълнява от уеб браузъра. Създаден е в Netscape през 1995 г. Най-често се прилага към HTML-а на Интернет страница с цел добавяне на функционалност и зареждане на данни. Може да се ползва също за писане на сървърни скриптове JSON, както и за много други приложения. JavaScript може да влияе на почти всяка част от браузъра. Браузъра изпълнява JavaScript кода в цикъла на събития т.е. като резултат от действия на потребителя или събития в браузъра. Javascript е най-широко разпространеният език за програмиране в Интернет. Прието е JavaScript програмите да се наричат скриптове.


Курсът “Програмиране на мобилни приложения за операционна система Android” е предназначен за всеки, който има желание да придобие основни познания в разработването на мобилни приложения за Android базирани смартфони.

Програма на Android курса:

Въведение в Android програмирането.
Подготвяне на работната среда необходима за създаване на Android приложения.
Android Studio, Gradle Build System и Git Version control.
Основни компоненти на всяко андроид приложение(Андроид манифест файл, активитита и жизнен цикъл).
Hello world app в Android.
Основи при изграждането на дизайн на Android приложение. Работа с различни Layouts и Views.
Надграждане над основите. Работа с фрагменти. Жизнен цикъл на фрагмент.
Работа с Actionbar и Toolbar.
Работа с Content Provider’s.
Запазване на локална информация. Сериализиране. Работа с SharedPreferences. Бази от данни в Android (SQLite), ORMs за по-лесна работа с бази от данни.
Комуникация с отдалечен сървър. Асинхронно извличане на информация в отделна нишка. Services. Парсване на JSON или XML.
Изграждане на динамичен интерфейс. ListView’s, Adapter’s, RecyclerView’s, RecyclerAdapter’s.
Извличане, създаване, скалиране, кеширане и визуализация на снимки.
Push нотификации.
Разработване на тестово приложение по зададена спецификация.
Тестване на създаденото Android приложение.
Публикуване на създаденото приложение в Google Play.Курсът е с хорариум от 25 учебни часа.

Провежда се един ден в седмицата с продължителност 2 учебни часа.
След завършване на курса обучаемите полагат изпит за получаване на сертификат.

SolidWorks е програмен продукт, който се базира на технологията хибридно параметрично моделиране и широк спектър от специализирани модули. Във версия 2014 е опровергано твърдението, че мощното програмно приложение, задължително трябва да бъде извънредно сложно. Софтуерът SOLIDWORKS 3D CAD ви предоставя мощна функционалност, вградена в интуитивен потребителски интерфейс, за да ускори вашия процес на проектиране и съществено да увеличи вашата продуктивност.

Технологията SWIFT осигурява видимо повишение на производителността и едновременно опростява използването на програмата. В SolidWorks е използван съвършено нов подход, в който SWIFT FeatureXpert автоматично създава нови елементи в този ред, който е необходим за коректно построяване на модели. Това позволява на проектанта да отдели повече време на непосредственото проектиране на изделието, а не за подреждането на конструктивните елементи в Дървото на модела.Курсът е с хорариум от 72 учебни часа.

Java е обектно ориентиран език за програмиране. На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.