Проекти, разработени от инженери и членове на клуба, за участия в конкурси, състезания, обучения и летни академии по роботика, които провеждаме. Всички проекти са авторска разработка и са обезпечени със съответния софтуер за изпълнение на конкретни задачи.