Моделът STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си и да допринасят за развитие на групови проекти. Активното участие, обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок. STEM е нов начин за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми. STEM обучението в клуб „Роботи-Бяла“ вдъхновява и мотивира децата. STEM обучението в нашия клуб променя напълно тяхното отношение към науката и образованието, като повишава мотивацията, желанието и интереса им за учене. STEM няма нищо общо с начина, по който науката се преподава в училище. STEM се базира на експеримента, дори и когато той няма успеха, който децата очакват. Най-важното за обучението е процеса, а не непременно крайния резултат. STEM е подходящ за деца от 1-12 клас, като програмата е съобразена със знанията за съответната възраст.

Насоки за дейностите по основните направления:

Наука – наблюдение, сравнение, описание, провеждане на експеримент, предвиждане, прогнозиране, задаване на въпроси, търсене на причини, създаване на обяснения и достигане до изводи, презентиране на резултати.
Технологии – идентифициране на проблем, изследване на възможни решения как нещо да заработи, опит да се съкрати пътят (по-бързо, по-ефективно, с по-малко ресурс) за постигане на нещо, използване на инструменти (от отвертка до софтуерни приложения), търсене на подобрения, изобретяване.
Инженерство – решаване на реални проблеми, използване на различни материали за конструиране, дизайн, планиране и създаване на неща, които работят.
Математика – сравняване, измерване, откриване на модели, броене, изследване на геометрични форми и т.н.
Във всеки проект, който решим да осъществим, ние насърчаваме децата да участват и да си обясняват, това което виждат според възможностите и уменията, които имат. Ние сме не само източник на знания, а и ментори на децата от нашия клуб, които им помагат като ги насочват с въпроси в процеса на откривателство. Задаваме повече открити въпроси, които търсят не толкова причината, а насочват мисълта на децата към процеса, към случващото се, към откриване на детайли, прилики и разлики. С такива въпроси ние не търсим налични знания, а насърчаваме децата да виждат и опознават по-добре това, което е пред очите им.

За методологията на обучение

Всички уроци са разработени на база немска обучителна система по STEM – най-ефективната и широко използвана в страните от Западна Европа и САЩ. Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това помага на децата да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“.
Проектният принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем. Проектът позволява различни групи деца да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, организират и проучват. Практичните занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта. Децата използват направените изследвания за създаване на дизайна, тестването, оценката и корекциите в решението.
Терминът “инженерство” предполага математическа оценка на дизайна. Анализът позволява на децата от 5 клас нагоре да създават математически модели, да разберат смисъла на информираното решение и да повишат скоростта, с която се достига до решения. Веднъж направен анализа, може да се построи и оцени прототипа. Следва допълнителен анализ и подобряване на дизайна.

За STEM обучението в клуб “Роботи-Бяла”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.