Първи стъпки в роботиката с блоково програмиране и APL

Обучението “Първи стъпки в роботиката” включва обучение за създаване и управление на блокови конструкции и изучаване на Arduino Programming Language (APL). Обучението се провежда ежеседмично по два учебни часа. Обучаемите разполагат с индивидуални обучителни комплекти, които включват роботизирана система и