РАЗРАСТВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБ “РОБОТИ-БЯЛА”

По инициатива на ръководството на Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В.Ломоносов” в гр.Г.Оряховица стартирахме клуб “Роботика” в училището. Обучението се провежда всяка седмица по два учебни часа. Специално за обучението разработихме хардуер и софтуер за блоково програмиране. Програмираме в