За STEM обучението в клуб “Роботи-Бяла”

Моделът STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си и да допринасят за развитие на групови проекти. Активното участие,

Лятна академия “Светът на роботите” в гр.Гоце Делчев

В периода 16 – 22 юли 2018г. в Неврокопската професионална гимназия в гр.Гоце Делчев проведохме лятна академия по роботика “Светът на роботите”. Обучители бяха инж.Антон Анчев и инж.Веселина Анчева от клуб “Роботи-Бяла”. В академията участваха 9 ученици от 8 до