Astra Linux Special Edition – уникалната система на защита на информацията.

Microsoft Windows е най-използваната операционна система в Руската федерация, но е силно критикувана за намесата в неприкосновеността на личния живот и многото възможности за пробив в сигурността й. Русия не желае да заплаща повече за чужд софтуер и с цел

Индустрия 4.0 – Технологиите в производството се променят по-бързо от културата на работещите

Индустрия 4.0 – Технологиите в производството се променят по-бързо от културата на работещите

Ако първите две технологични революции се разпростират в рамките на три века, последните две се случиха само в рамките на три десетилетия. След дигиталната революция в края на 80-те днес вече сме отвъд прага на следващата голяма революция. “Важно е