Проф. Едуард Саф награди лично Борислав Анчев във ФМИ на СУ

На 19 декември 2017 г. в Заседателната зала на Факултета по математика и информатика на Софийски университет се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Проф. Едуард Саф от Университета на Вандербилт, САЩ, чуждестранен член на БАН, изнесе лекция на