Участие на клуб “Роботи-Бяла” в RoboChallenge, Romania, 2016

Клуб “Роботи-Бяла” участва в международното състезание RoboChallenge 2016, което се проведе в перода 28 – 30 октомври 2016г. в гр.Букурещ , Румъния. Йордан Ганев се класира на 3-то място в дисциплината “3D MAZE”.

Участие на клуб “Роботи-Бяла” в BH Cultural Centre

Клуб “Роботи-Бяла” участва на 5 април 2016г. в демонстрационна изява в BH Cultural Centre в гр.Русе. Меропирятието бе посетено от много деца, родители, студенти и ученици. Бе представен и демонстриран разработеният от участниците в клуба чертаещ робот DROBO, който беше

Участие на клуб “Роботи-Бяла” в националното състезание “Аз инженерът” – 2016г.

Клуб “Роботи-Бяла” участва на 11 март 2016г. в Националното състезание по роботика за студенти и ученици “Аз инженерът” с три отбора, в две дисциплини: 1.Сглобяване и програмиране на робот Tamiya, предоставени от ESI Robot – с един отбор Радостин Костадинов