Връчване на сертификати на завършилите курса по SolidWorks

На 31.03.2015г. се проведе връчване сертификатите на успешно завършилите курса “Работа с CAD система SolidWorks” – ниво А. Сертификатите на успешно завършилите курса бяха връчени в кабинета по информатика от доц. д-р инж. Александър Иванов от Русенски университет. Този сертификат те