Клуб „Роботи-Бяла“ е сдружение с нестопанска цел регистрирано в Окръжен съд Русе, със седалище в гр.Бяла, област Русе. Клубът е създаден от инженери, работещи в сферата на автоматизацията и роботизираните системи, мехатрониката, информационните технологии, образованието и ентусиасти от други области. Фокусът на занятията е учене на програмиране и роботика чрез практика. Учениците опознават различни науки, чрез игри с роботите и постоянна работа в екип при проектиране на автоматизирани системи. Въвеждаме участниците в обученията по интересен и разбираем начин в света на роботиката, програмирането, новите технологии и науката. Подтикваме ги да мечтаят, да проектират и да създават неща, както и да вярват, че няма невъзможни неща.

Основни цели на сдружението са:

1. Да насърчава и развива уменията и интереса на младите хора към науката, техниката и роботиката, чрез извънкласни занимания, участие в научни състезания в страната и чужбина;
2. Да разработва научни проекти и създава прототипи, в сътрудничество с други подобни организации в страната и чужбина;
3. Да организира и провежда самостоятелно или съвместно с други подобни организации обучителни форуми в страната и чужбина.
4. Да провежда семинари и обучения на територията на страната и в чужбина.ХАРДУЕР

използван в проектите за обучениеTiva EK-TM4C123GXL e микроконтролерна развойна платка с 32-битов ARM Cortex M4F процесор, базирана на чипа MCU TM4C123G на Texas Instruments. Микропроцесорът е 32-битов, работи с тактова честота 80MHz, има 256KB Flash, 32KB SRAM, 2KB EEPROM, 2 Controller Area Network (CAN) модула USB 2.0 Host / Device / OTG + PHY Dual 12-битов 2MSPS ADCs, PWMs, 8 UART, 6 I2C, 4 SPI интерфейса.Платките Arduino използват 8-битови (AVR) микроконтролери или 32-битови (ARM) процесори Atmel. Платките са снабдени с множество цифрови и аналогови входно-изходни изводи (pins), които могат да бъдат свързвани с разнообразни платки за разширение (shields) и други схеми. Те включват и сериен или USB интерфейс, с чиято помощ може да се зареждат програми от компютър. Микроконтролерите обикновено се програмират с помощта на езиците за програмиране C и C++, като специално за платките Arduino се препоръчва да се използва Arduino IDE средата, базирана на Processing.
Arduino NANO е микроконтролерна развойна платка изградена с микроконтролер ATmega328P и USB-сериен порт конвертор CP2102. Работи с тактова честота 16MHz, поддържа UART, I2C и SPI интерфейси и има 20 I/O порта, от които до 8 аналогови входа и до 6 PWM изхода.Teensy 3.5 е микроконтролерна развойна платка, изградена с 32-битов ARM Cortex M4F процесор NXP MK64FX512VMD12. Работи с тактова честота 120MHz, има 62 I/O порта и поддържа USB, UART, I2C, I2S Audio, CAN Bus, DAC, Ethernet, SD card и SPI интерфейси. 20 от I/O портовете могат да работят като PWM изходи, 25 като аналогови входове и два като аналогови изходи с 12-бита резолюция.Arduino Due е микроконтролерна развойна платка за изграждане на прототипи с Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 процесор. Това е първият Ардуино-модул базиран на 32-битов микроконтролер с ARM ядро. Има 54 цифрови входно-изходни (I/O) порта, 12 аналогови входа, 4 UART порта, 84 MHz кварцов резонатор, USB OTG съвместим порт, 2бр. DAC, 2 броя I2C-интерфейси, захранващ куплунг, SPI и JTAG конектори, reset и erase бутони. 12 от цифровите портове могат да се използват като PWM (ШИМ).NodeMCU е микроконтролерна развойна платка изградена с модул ESP8266 базиран WiFi модул ESP-12E. Има 13 GPIO порта, 1 UART порт, 4MB Flash, два бутона, micro USB конектор и вградена PCB антена. GPIO портовете могат да се използват и като PWM, 1-Wire и I2C. Работи на ESP8266 Wi-Fi SoC от Espressif Systems с 80 MHz 32-битов вграден MCU, и хардуер , който се основава на ESP-12 модула.MSP432P401R Launchpad e микроконтролерна развойна платка с 32-битов ARM Cortex M4F процесор с Unit Floating Point и DSP ускорение от Texas Instruments. Работи с тактова честота 48MHz, поддържа 24Ch 14-bit differential 1MSPS SAR ADC, 256KB Flash, 64KB RAM, 4 x16-bit и 2 x 32-bit таймери, XDS-110ET дебъгер, 40 I/O пина, 20 I/O допълнителни пина.Arduino MEGA 2560 е микроконтролерна развойна платка с AТmega2560 AVR микроконтролер. Има 54 цифрови входно-изходни (I/O) порта, 16 аналогови входа, 4 UARTs порта (hardware serial ports), 16 MHz резонатор, четири светодиода (един потребителски, свързан на 13-ти цифров I/O порт и три, които индикират работата на платката: ON, Tx и Rx), USB конектор, захранващ куплунг, бутон за рестартиране и два ICSP конектора (по един за ATmega2560 и ATmega16U2). 15 от цифровите I/O порта могат да се използват като PWM (ШИМ) изходи.